Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Ziekmelding van uw kind

Ziekmeldingen kunt u doorgeven via Klasbord of aan de conciërge of één van onze andere medewerkers. We willen graag zo snel mogelijk, dus vóór schooltijd, ervan op de hoogte zijn wanneer uw kind ziek is. Dit, omdat wij ons namelijk verantwoordelijk voelen voor een kind, dat zonder afmelding afwezig is. Daarom vragen wij u om dit tussen 8.00 en 8.30 ‘s morgens te melden (tel: 0413-335343 of via Klasbord). Wilt u, indien uw kind die dag ook naar de BSO zou gaan, dit ook vermelden. Wij geven dit dan door.

Als kinderen tijdens de schooluren naar huis moeten gaan, bijvoorbeeld i.v.m. bezoek aan de dokter, wilt u uw kind dan in alle gevallen komen ophalen. Het is namelijk zo dat de school aansprakelijk kan worden gesteld voor alles wat er met uw kind gebeurt onder schooltijd. Wij kunnen en mogen deze verantwoordelijkheid niet op ons nemen.

Leerplicht

Alle kinderen die op school zitten, zijn leerplichtig. Dat betekent dat ze niet zomaar thuis mogen blijven. Kinderen van 5 jaar en ouder zijn volgens de wet verplicht om naar school te gaan, maar ook wanneer uw kind 4 jaar is en u laat uw kind naar school gaan, dan bent u verplicht om uw kind alle lessen te laten volgen. Door uw kind in te schrijven, bent u namelijk deze overeenkomst aangegaan. Het is dan dus niet zo dat u uw kind zonder reden van school weg kunt houden.

Luxe verzuim
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuishouden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.

De controle op de leerplicht is een taak van de gemeente. De school is verplicht om informatie die te maken heeft met het voldoen aan de leerplicht te verstrekken aan de gemeente.

Verlof

Mocht u verlof willen aanvragen dan dient u dit schriftelijk te doen door het onderstaande formulier tijdig en ingevuld te mailen naar ikc-dendijk@kiemuden.nl of door het op locatie af te geven.
Formulier aanvraag verlof buiten schoolvakanties.pdf

 

Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement