Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Ons onderwijs

Missie

Samen groeien naar volwassenheid


Onze visie

Toekomstbestendig leren met kennis en vaardigheden als basis.

Alle kinderen komen tot effectief leren doordat leraren zich continu professionaliseren en datagericht werken, het management goed leiderschap toont, alle ouders op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind en de ontwikkeling van de school en we samenwerken met anderen/externen.

We zijn continu bezig met vernieuwing en verbetering van het onderwijs. We onderzoeken nieuwe inzichten en maken keuzes zonder onze focus op leren en onze doelstellingen uit het oog te verliezen.

We richten ons in ons onderwijs op drie gebieden: de cognitieve ontwikkeling, de persoonlijke ontwikkeling (ik), en de ontwikkeling als burger (wij). Uit onderzoek weten we dat kennis bij alle drie de gebieden voorwaardelijk is. Met veel kennis kun je nog meer leren en ook vaardigheden gaan oefenen.

Ieder kind ontvangt een goed aanbod en wordt begeleid naar eigen behoefte. We streven ernaar dat alle kinderen dit aanbod kunnen behalen en hebben daarbij hoge verwachtingen van onze kinderen. Differentiëren doen we twee kanten op, sommige kinderen hebben meer uitdaging en/of verdieping nodig en andere kinderen hebben extra begeleiding en inoefening nodig.

 

High Performing Schools (HPS)

Schooljaar 2021-2022 is IKC Den Dijk gestart met het traject High Performing Schools. Dit is een tweejarig veranderprogramma van Academica Business College te Amsterdam. Het team ontwikkelt zich gedurende deze periode tot een lerende organisatie. Dit met als doel een school te creëren waarin alle leerlingen leren en het vakmanschap van de leerkracht centraal staat.

High Performing School wordt beoordeeld op de volgende uitgangspunten: sterke visie, hoge normen en verwachtingen voor alle leerlingen, hoog niveau van samenwerking en effectief en persoonlijk leiderschap.

De focus in het programma ligt op het ontwikkelen van een breed leerrendement, uitstekende leerkrachten en schoolleiders, binnen een cultuur van continue verbetering en vernieuwing. Het programma is - net als de wetenschap - aan continue actualisatie onderhevig.

Stevige basis

We werken als team iedere dag samen aan beter onderwijs, we leren van en met elkaar en dat heeft effect op de kwaliteit en leerresultaten van ons onderwijs.
Het continue verbeteren van ons vak en het onderwijs staat binnen ons team iedere dag centraal. Alles wat we doen, is in het belang van onze kinderen en leidt tot betere resultaten.

Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement