Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Ouderraad

Basisschool Den Dijk heeft een ouderraad die ondergebracht is in een stichting, die zich ten doel stelt:

  • de bloei van de school bevorderen;
  • bevorderen dat de ouders bij de school betrokken blijven;
  • ondersteunen van verschillende activiteiten op school;
  • het geven van signalen in de richting van de MR/KR en de schoolleiding;
  • het bevorderen van een goede samenwerking tussen de ouders, kinderen, team en directie

De ouderraad vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt besteed voor activiteiten die niet vanuit het schoolbudget bekostigd kunnen worden; zoals bijvoorbeeld schoolreisjes, toernooien, sport- en spelletjesdag en het kamp. De ouderraad incasseert en beheert deze middelen. Via een jaarlijks (financieel) jaarverslag geven zij verantwoording van de middelen. Aangezien niet voor alle groepen dezelfde kosten worden gemaakt, betalen de verschillende groepen een ander bedrag. De verschillen hebben vooral te maken met de kosten van het jaarlijkse schoolreisje. In het begin van het schooljaar krijgt u het verzoek om de bijdrage over te maken.

Leden:

Belinda Alvares
Ilona Hol (penningmeester)
Wikke Raijmakers
Esther Peters
Sabine van Bakel

Wanneer u vragen heeft over of voor de ouderraad kunt u mailen naar: ORikc-dendijk@kiemuden.nl

Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement