Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Het Team IKC Den Dijk

Om het onderwijs en opvang binnen IKC Den Dijk goed vorm te geven werken er mensen met verschillende taken samen. Binnen IKC Den Dijk wordt door school en opvang de zorg voor kinderen van 0 - 12 jaar vormgegeven vanuit één gezamenlijke doelstelling en verantwoordelijkheid. We delen niet alleen hetzelfde gebouw maar ook dezelfde visie en de manier van werken. Hoewel er sprake is van twee zelfstandige organisaties (Kiem en Kanteel) wordt er vanuit één gezamenlijke aansturing gewerkt. Het MT  bestaat uit één directeur IKC en 2 unit coördinatoren. 

Op IKC Den Dijk werken de volgende medewerkers. 

Directie

 

Neeltje Verbruggen
Directeur IKC Den Dijk


n.verbruggen@kiemuden.nl

 
 

Lisanne Arts
Adjunct-directeur
Unit coördinator Onderwijs

l.arts@kiemuden.nl

 

Miranda Loeffen 
Rayon Manager (Kanteel)
Unit coördinator het jonge kind

mloeffen@kanteel.nl   

Unit Onderwijs

Intern begeleiders

 

Patty Bevers

p.bevers@kiemuden.nl

  Kim van Duijnhoven

k.vanduijnhoven@kiemuden.nl

 

Groepsleerkrachten 

Petra van Ditmars
Leerkracht groep 1/2 A

p.vanditmars@kiemuden.nl

 

Kim van Geelkerken
Leerkracht groep 1/2 A en 1/2 B 

k.vangeelkerken@kiemuden.nl

 

Christine Vendrig 
Leerkracht groep 1/2 B

c.vendrig@kiemuden.nl

 

Yvon van der Linden
Leerkracht groep 1/2A, 1/2B
en 6/7
y.vanderlinden@kiemuden.nl              

 

Kim van Duijnhoven
Leerkracht groep 3/4

k.vanduijnhoven@kiemuden.nl

 

René van Uden
Leerkracht groep 3/4

r.vanuden@kiemuden.nl

 

Charlotte van de Kam
Leerkracht groep 4/5

c.vandekam@kiemuden.nl

 

Elja van den Broek
Leerkracht groep 4/5

e.vandenbroek@kiemuden.nl

 

Lisanne Arts
Leerkracht groep 6/7

l.arts@kiemuden.nl

  Kenny van Uden
Leerkracht groep 6/7

k.vanuden@kiemuden.nl
   Mariska van Erp
Leerkracht groep 6/7 en 7/8

m.vanerp@kiemuden.nl
   Janneke van den Berg
Leerkracht groep 7/8

j.vandenberg@kiemuden.nl
 

                 

                            Unit Jonge kind

Peuteropvang De Blokkertjes

Dagopvang De Bengeltjes

B.S.O Den Dijk

 

  Amber van Akkeren
Pedagogisch medewerker

avakkeren@kanteel.nl

 Janneke Ariëns
Pedagogisch medewerker

jariens@kanteel.nl
 

Hilde Bekkers
Pedagogisch medewerker

hbekkers@kanteel.nl

  Susan Biemans
Assistent manager

sbiemans@kanteel.nl
 

Nieke Boumans
Pedagogisch medewerker

nboumans@kanteel.nl


Tineke Gutte
Pedagogisch medewerker 
i.o.
  Willemien de Kleijnen
Pedagogisch medewerker

wdkleijnen@kanteel.nl
   Juul Laarakkers
Pedagogisch medewerker

jlaarakkers@kanteel.nl
  Marina Laarakkers
Pedagogisch medewerker

mlaarakkers@kanteel.nl
   Miranda Loeffen
Rayonmanager

mloeffen@kanteel.nl
   Petra van de Maden
Pedagogisch medewerker

pvdmaden@kanteel.nl
   Jeroen Meijs
Pedagogisch medewerker

jmeijs@kanteel.nl
   Moniek Ogink
Pedagogisch medewerker

mogink@kanteel.nl
   


Onderwijs ondersteuning
 

Miriya Saadi 
Conciërge


m.saadi@kiemuden.nl
  Sabrina Ijlstra
Administratief medewerker


s.ijlstra@kiemuden.nl
 
   Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement