Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Het Team IKC den Dijk

Om het onderwijs en opvang binnen IKC den Dijk goed vorm te geven werken er mensen met verschillende taken samen. Binnen IKC den Dijk wordt door school en opvang de de zorg voor kinderen van 0 - 12 jaar vormgegeven vanuit één gezamenlijke doelstelling en verantwoordelijkheid. We delen niet alleen het zelfde gebouw maar ook dezelfde visie en de manier van werken. Hoewel er sprake is van twee zelfstandige organisaties (Kiem en Kanteel) wordt er vanuit één gezamenlijke aansturing gewerkt. Het MT wordt bestaat uit één directeur IKC en 2 unit coördinatoren. 

Op IKC den Dijk werken de volgende medewerkers. 

Directie

   
     
Adri van der Loop 
Directeur IKC den Dijk

a.vanderloop@kiemuden.nl


  Ad van Ras 
plv. directeur 
Unit coördinator Onderwijs

a.vanras@kiemuden.nl
     Miranda Loeffen 
Rayon Manager (Kanteel)
Unit coördinator het jonge kind

mloeffen@kanteel.nl

Unit Onderwijs

Intern begeleiders

   
Leni van Hoeij 
Intern begeleider

L.vanhoeij@kiemuden.nl


Trudy Rijnen
Intern begeleider

t.rijnen@kiemuden.nl
Groepsleerkrachten

   Christine Vendrig 
Leerkracht groep 1/2 

c.vendrig@kiemuden.nl
      Leni van Hoeij 
Leerkracht groep 1/2 

L.vanhoeij@kiemuden.nl
   
Hilde Goesten
Leerkracht groep 2/3

 h.goesten@kiemuden.nl
   Trudy Rijnen 
Leerkracht groep 2/3

t.rijnen@kiemuden.nl

     
Petra van Ditmars 
Leerkracht groep 4

p.vanditmars@kiemuden.nl
     

Yvet Lourenssen
inval Leerkracht groep 4

YTM.lourenssen@kiemuden.nl 

  Gerda van den Tillaar
Leerkracht groep 5/6

 g.vandentillaar
@kiemuden.nl

Henk Verstraten
Leerkracht groep 5/6

h.verstraten@kiemuden.nl


  Charlotte van de Kam
Leerkracht groep 6/7

c.vandekam@kiemuden.nl
           Yvon van der Linden
inval Leerkracht groep 6/7

Y.vanderlinden@kiemuden.nl

Ad van Ras
Leerkracht groep 8

a.vanras@kiemuden.nl

 


Brenda Koenen
Leerkracht groep 8

b,koenen@kiemuden.nl

     Cindy van Rijn
vakleerkracht muziek

c.vanrijn@kiemuden.nl                                                   

                  

                            Unit Jonge kind

Peuteropvang De Blokkertjes

Dagopvang De Bengeltjes

B.S.O Den Dijk

  Marina Laarakkers
Pedagogisch medewerker

Mlaarakkers@kanteel.nl
Willeke Koonings
Pedagogisch medewerker

wkoonings@kanteel.nl 

    
  Nieke Boumans
Pedagogisch medewerker

nboumans@kanteel.nl

  Sanne van Lieshout
Pedagogisch medewerker

svlieshout@kanteel.nl

  Margret Maas
Pedagogisch medewerker

mmaask@kanteel.nl
 Juul Laarakkers
Pedagogisch medewerker

jlaarakkers@kanteel.nl
  Hilde Bekkers
Pedagogisch medewerker


  Miranda Loeffen
Rayonmanager

mloeffen@kanteel.nl
Onderwijsassistente

 

Lotte Verhoeven 
NT 2 arrangementen Kiem

L
.verhoeven@kiemuden.nl

 

Onderwijsassistente


Ingrid van Toor

arrangementen Kiem

i.vantoor@kiemuden.nl


Onderwijs ondersteuningRaymond de Wijs 
Concierge

r.dewijs@kiemuden.nl
Sabrina IJlstra
administratief Medewerker
            s.ijlstra@kiemuden.nl           
Sitemap | Disclaimer | Links