Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Kindcentrum Raad

IKC Den Dijk beschikt over een Kindcentrum Raad (KR). Dit is een samenwerkingsverband tussen de MR (medezeggenschapsraad) van de unit onderwijs en de oudercommissie van de Opvang. Zij vergaderen gezamenlijk en functioneren binnen de wettelijke kaders. De raad is een overlegorgaan dat op beleidsmatig terrein vergadert met de directie.

Onze IKC-raad beschikt over een eigen e-mailadres:
kr.dendijk@kiemuden.nl

De vergadering staan vermeld in de kalender op Klasbord en in de jaarkalender. 
De samenstelling van de KR en de notulen van de vergaderingen vindt u hieronder.

Oudergeleding unit onderwijs:

Nancy van Ham
 Joëlle van Kilsdonk
Lotte van Thiel

Personeelsgeleding unit onderwijs:

Lisanne Arts
Petra van Ditmars
Ad van Ras

Oudergeleding unit opvang:

Marieke van Eeden
  

Personeelsgeleding unit opvang:

Nieke BoumansNotulen:

schooljaar 2021-2022

 

schooljaar 2020-2021

Jaarverslag KR 2020-2021.pdf
Notulen KR 28-06-2021.pdf
Notulen KR 25-06-2021.pdf
Notulen KR 07-04-2021.pdf
Notulen KR 04-03-2021.pdf
Notulen KR 20-01-2021.pdf
Notulen KR 12-11-2020.pdf
Notulen KR 28-09-2020.pdf

schooljaar 2019-2020

Notulen IKC Raad 15-01-2020.pdf
Notulen IKC Raad 12-11-2019.pdf

Schooljaar 2018-2019

Jaarverslag IKC-raad 2018-2019.pdf
Notulen IKC Raad 17-06-2019.pdf
Notulen IKC Raad 21-03-2019.pdf
Notulen IKC Raad 06-02-2019.pdf
Notulen IKC Raad 11-12-2018.pdf
Sitemap | Disclaimer | Links