Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Van en naar het IKC

Met het oog op de veiligheid van de kinderen vragen wij u om ervoor te zorgen dat uw kind niet ruim voor aanvang van school op de speelplaats is.
Er is voor schooltijd geen toezicht door de leerkrachten!

Kinderen die gebruik maken van de kinderopvang (De Bengeltjes) en de peuteropvang (De Blokkertjes) worden uiteraard naar de groep gebracht.
De kinderen van de basisschool mogen bij de eerste bel naar binnen. Daarbij maken de kinderen van de bovenbouw gebruik van de trap aan de buitenzijde van het gebouw en de kinderen van de onderbouw gaan via de hoofdingang.
Bij de tweede bel starten de lessen en zijn alle kinderen in hun eigen lokaal.
We vragen ouders om ervoor te zorgen dat hun kinderen op tijd in de klas zitten. Kinderen die te laat komen verstoren de lessen.
(In verband met de veiligheid wordt het plein voor het Peelhonk voor schooltijd niet gebruikt om te fietsen).

De school draagt enkel verantwoording voor wat er op de speelplaats gebeurt tijdens de schooltijden. Op andere tijden zijn de ouders hiervoor verantwoordelijk.
Wanneer uw kind onder schooltijd een bezoek aan bijvoorbeeld de dokter, de logopedist, de schoolarts enz., moet brengen, bent u daar zelf verantwoordelijk voor. U dient uw kind dan ook op school op te halen.
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement