Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

IKC Den Dijk beschikt over een IKC-raad. Dit is een samenwerkingsverband tussen de MR (medezeggenschapsraad) van de unit onderwijs en de oudercommissie van de Opvang. Zij vergaderen gezamenlijk en functioneren binnen de wettelijke kaders. De raad is een overlegorgaan dat op beleidsmatig terrein vergadert met de directie.
Leden van de IKC-raad:
Oudergeleding unit onderwijs:
Joëlle van Kilsdonk
Nancy van Ham
Bob Lamers

Personeelsgeleding unit onderwijs:
Lisanne Arts
Petra van Ditmars
Ad van Ras

Oudergeleding Opvang:
Willeke v.d. Rijt

Personeelsgeleding Opvang:
Miranda Loeffen

Onze IKC-raad beschikt over een eigen e-mailadres:
kr.dendijk@kiemuden.nl

Notulen:
Notulen IKC Raad 12-11-2019.docx
Notulen IKC Raad 17-06-2019.docx
Notulen IKC Raad 21-03-2019.docx
Notulen IKC Raad 06-02-2019.docx
Notulen IKC Raad 11-12-2018.doc

Sitemap | Disclaimer | Links