Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Een les over cyberpesten met VR brillen

In groep 6,7,en 8 hebben we een les gevolgd over cyberpesten. De kinderen vonden het een hele ervaring om de VR brillen te mogen gebruiken! 

En wat we geleerd hebben is:

Doe iets!

Laten we met elkaar het (cyber)pesten stoppen door te kiezen voor de verdedigende rol!De online wereld en de offline wereld zijn vaak verbonden met elkaar. Ook op het gebied van pesten is dit een gegeven. De motieven, de context en de aanpak van cyberpesten zijn nagenoeg hetzelfde als bij ‘face-to-face’ pesten. Maar, waar 'gewoon' pesten op school na schooltijd stopt, gaat cyberpesten door, vierentwintig uur per dag. De impact van cyberpesten kan onder meer daardoor heel groot zijn. Met de Virtual Reality technologie is het mogelijk om een wereld te creëren die bijna net zo echt is als de werkelijkheid. Anders dan bij een gewone film beleef je als kijker van een VR-film het verhaal alsof je er zelf deel van uitmaakt. De kijker speelt als het ware zelf een rol in de film. Op deze manier kunnen de kijkers zich goed inleven in de personen uit de film. Deze VR-film over cyberpesten, 'Doe iets!', zorgt voor empathie voor de gepeste en laat een manier zien om op te komen voor een gepeste. Empathie is nodig om sociale steun te kunnen geven aan een gepeste en voor de verdedigende rol te kiezen. Er is een gedragsverandering nodig om de groepsnorm te verschuiven van 'toekijken en niets doen' naar 'ingrijpen en verdedigen'. De impact van deze les, geïllustreerd door de indrukwekkende VRfilm zal hiervoor een eerste aanzet zijn.Media
  • Imagebbc7a8850456400f9a1d7c66f4882843
  • Image14c82ac2cdd845a5864c0057dee4ca02
  • Image42c3c54c1f6243a5a9a38ca02e487974
  • Image652ebf763f1b455ca5f9b9f957d65238
  • Imagee755d9eb48784174a911d47ca18adb02
  • Image755eefc6d7b84fb5887d60bed330d824
  • Image97ef0dab72d7422ba525dca623d0e357
  • Image006a21b40d9f43f39c79294be8da0183
  • Image3eaf5e0d7b9b4417b809573bcfc97a52
Sitemap | Disclaimer | Links