Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Herhaalde oproep deelname onderzoek fiets gebruik door kinderen

Enige tijd geleden hebben wij u gevraagd toestemming te geven voor deelname van uw kind aan een fietscompetentie en fietsbelevingsonderzoek van de Radboud Universiteit. Helaas hebben nog maar weinig ouders toestemming gegeven. Ik verzoek u daarom alsnog te kijken of u toestemming kunt geven. 

Alvast bedankt.


Met vriendelijke groet,


Adri van der Loop


Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wij sturen deze brief om u op de hoogte te stellen van een onderzoek dat op de school van uw kind uitgevoerd gaat worden. Dit onderzoek gaat over de fietscompetentie en de fietsbeleving van kinderen.

De fiets is een erg belangrijk vervoersmiddel voor kinderen in Nederland. Kinderen fietsen op hun twaalfde zo’n 650 kilometer per jaar. Fietsen is echter niet helemaal zonder risico. De veiligheid laat nog te wensen over, de meeste ongelukken van kinderen op de fiets zijn eenzijdig. Mogelijk heeft de fietscompetentie en fietsbeleving van een kind hier invloed op. Daarom doen we onderzoek naar het fietscompetentie en fietsbeleving bij kinderen tussen de 8 en 12 jaar in het reguliere en cluster 2 (doof en slechthorend) onderwijs. De school onderschrijft het belang van het onderzoek

Inhoud van het onderzoek

Uw kind zal eerst korte uitleg krijgen over het onderzoek in de klas en daarna een korte vragenlijst invullen, hetgeen ongeveer 15 minuten zal duren.

Privacy

Wij zullen de gegevens van uw kind vertrouwelijk behandelen. De antwoorden van uw kind zullen niet gekoppeld worden aan zijn of haar naam. Ook de gegevens die gepubliceerd worden, zullen niet herleidbaar zijn tot u, individuele leerlingen of de school. Niemand zal daarom weten wat uw kind heeft ingevuld, ook de school niet.

Voor een nadere toelichting over dit onderzoek kunt u ons mailen (A.E.Albers@student.ru.nl/ E.vanderAa@student.ru.nl). Wij hopen van harte dat u het belang van dit project inziet!

Via onderstaande link wordt u gevraagd om toestemming te geven voor deelname aan het onderzoek. Wanneer u toestemming heeft gegeven, zullen er een aantal vragen aan u als ouder worden gesteld over de fietscompetentie en fietsbeleving van uw kind.

https://survey.socsci.ru.nl/index.php/254566/lang-nl

Wanneer u liever niet heeft dat uw kind naan het onderzoek mee doet, zal in dat geval uw kind niet deelnemen aan ons onderzoek.

Alvast bedankt voor de medewerking aan dit onderzoek,

Met vriendelijke groet,

Lisa van der Aa, Anne Albers

Masterstudenten Pedagogische Wetenschappen, Radboud Universiteit

Onder leiding van

Prof.dr. Harry Knoors, Dr. Daan Herman, Dr. Evelien Dirks

Media
  • radboud
Sitemap | Disclaimer | Links