Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Zwarte Piet op school

Beste ouders/verzorgers,

Evenals vorig jaar vestigen de media de aandacht op de discussie over Zwarte Piet. Dit kinderfeest wordt op al onze scholen gevierd. Om die reden delen we met u ons standpunt over deze discussie. Hoe eerder er helderheid is, hoe groter de kans dat we met de kinderen een onbevangen en vrolijk feest kunnen vieren zoals het bedoeld is.

KIEM Onderwijs en Opvang staat op het standpunt dat de lange traditie met Sinterklaas en Zwarte Piet wordt voortgezet zoals die was. Zwarte Piet blijft Zwarte Piet. In veel groepen blijven de kinderen kijken naar het Sinterklaasjournaal. Hier wordt een brede invalshoek van Zwarte Piet belicht. Op andere wijze mengen onze leerkrachten zich niet in deze discussie. Wel zullen ze zich ten volle inzetten om Sinterklaas 2015 een onvergetelijk feest voor de kinderen te laten zijn.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Met vriendelijke groet,

B. Schoemaker,

Voorzitter college van bestuur  kiem onderwijs en opvang

 

Sitemap | Disclaimer | Links