Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

deelname van IKC den Dijk aan Landelijke Peiling Reken- en Natuuronderwijs

Geachte ouder en/of verzorger,

Onze school maakt deel uit van de Landelijke Peiling Reken- en Natuuronderwijs, wat in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs en de Universiteit Twente wordt uitgevoerd. Het doel van deze Peiling is inzicht krijgen in rekenkennis, -vaardigheden en houdingen van leerlingen.

Graag informeren wij u over wat de Peiling betekent voor uw kind. Leerlingen in groep 6 en 8 krijgen op vrijdag 29 maart een korte toets en vragenlijst. Ze krijgen daarvoor geen cijfer en hoeven zich niet voor te bereiden. De toets is zo vormgegeven dat het voor de leerlingen leuk is om te maken. Na afloop krijgen de leerlingen van de onderzoekers van de Universiteit Twente een presentje voor hun deelname aan dit landelijke onderzoek.

De gegevens worden volledig anoniem verwerkt en nergens aan gekoppeld. Alleen de leerkracht weet hoe uw kind de toets heeft gemaakt. De Universiteit Twente garandeert dat de naam van uw kind en de school op geen enkele manier in het onderzoeksrapport wordt vermeld of op een andere manier wordt vrijgegeven. De Universiteit Twente is gebonden aan de AVG wetgeving.

Onze school vindt het belangrijk om aan de Peiling mee te doen omdat het van belang is voor goed rekenonderwijs. Dit onderzoek brengt ook de knelpunten binnen het huidige onderwijs in kaart.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u vragen of ziet u bezwaren, neem dan gerust contact met ons op. Meer informatie kunt u ook vinden op www.timss.nl.

Met vriendelijke groeten,

Adri van der Loop

Media
  • IEA
  • UT
Sitemap | Disclaimer | Links