Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Schoolwapps en ouderportaal website ikc-den dijk

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe privacywetgeving is schoolwapps naast de mail een belangrijke schakel in de informatievoorziening van het IKC.

Omdat het niet meer mogelijk is om het openbare deel van onze website foto's en namen te gebruiken die mogelijk inbreuk maken op de privacy van leerlingen. Hebben wij onze communicatie middelen moeten aanpassen

Het openbare gedeelte van onze website wordt nu alleen nog maar gebruikt voor algemene berichten. Berichten over activiteiten op het IKC en foto's worden alleen via schoolwapps en het ouderportaal van de website gedeeld. Daarmee kunnen deze gegevens op een veilige manier met ouders gedeeld worden en zijn deze alleen voor ouders van IKC den Dijk zichtbaar.

Wij vinden het heel belangrijk dat wij u goed kunnen informeren. Mocht u problemen ervaren met inloggen op schoolwapps of het ouderportaal van de website stuur dan even een mailtje naar ikc-dendijk@kiemuden.nl  . Wij helpen u dan zo snel mogelijk. 
Sitemap | Disclaimer | Links