Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Studiedag 12 februari van unit onderwijs IKC den Dijk

Op dinsdag 12 februari had de unit onderwijs van ikc den Dijk een studiedag. Op deze dag heeft het team zich met een aantal onderwerpen bezig gehouden. 

  • Eigenaarschap van het eigen leerproces en de kindgesprekken
  • Resultaten van de methode onafhankelijke toetsen en de  analyse van de resultaten.
  • ICT de eerste ervaringen met de digitale leeromgeving van Aerobe.
  • Hoogbegaafdheid en de Plusklas van Ikc den Dijk
  • Analyse van de ouder - en leerling tevredenheidspeilingen
  • Klankbord bijeenkomst en IKC-raad 

In de komende periode zullen we u verder informeren over deze onderwerpen.
Sitemap | Disclaimer | Links