Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

herinnering invullen ouder tevredenheidspeiling

Beste ouders/verzorgers, 

Om een goed beeld van de kwaliteit op de scholen te krijgen, hecht Kiem onderwijs en opvang veel waarde aan het oordeel van de directe gebruikers, te weten: ouders/verzorgers, leerlingen en personeel. Het bestuur heeft daarom op al haar scholen een kwaliteitsonderzoek  uit gezet door middel van een tevredenheidspeiling. 

Het leerling tevredenheidsonderzoek is inmiddels afgerond. Ook hebben alle ouders van IKC den Dijk (unit onderwijs) via de mail een uitnodiging gehad om aan de oudertevredenheidspeiling deel te nemen. De vragenlijst is opgesteld en verzonden door het onafhankelijke bureau "Scholen met Succes". Helaas hebben veel ouders van onze school nog geen kans gezien om de vragenlijst in te vullen. Op dit moment hebben slechts 38% van alle ouders. Om een goed beeld te krijgen van onze school is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijsten invullen.

Op 13 november hebben alle ouders een reminder gekregen, ik hoop dat diegenen die de vragenlijst nog niet (volledig) hebben ingevuld dat alsnog willen doen. Dat kan nog tot 29 november.

 Alvast bedankt!

met vriendelijke groet,

Adri van der Loop
Sitemap | Disclaimer | Links