Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

tevredenheidspeilingen

Aan de ouders en/of verzorgers van leerlingen van onze scholen Uden, oktober 2018 Betreft: tevredenheidspeilingen Geachte ouders/verzorgers, Om een goed beeld van de kwaliteit op de scholen te krijgen, hecht Kiem onderwijs en opvang veel waarde aan het oordeel van de directe gebruikers, te weten: ouders/verzorgers, leerlingen en personeel. Het bestuur heeft daarom besloten op al haar scholen een kwaliteitsonderzoek te houden. Dit onderzoek zal plaatsvinden door middel van een tevredenheidspeiling. Er worden binnenkort twee tevredenheidspeilingen afgenomen: voor ouders/verzorgers en voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Een personeelstevredenheidspeiling wordt in het voorjaar van 2019 gehouden. Direct na de herfstvakantie wordt u via email uitgenodigd om aan de oudertevredenheidspeiling deel te nemen. Het invullen zal ongeveer 15 minuten duren. Voor het leerlingtevredenheidsonderzoek worden de kinderen van de groepen 5 t/m 8 gevraagd de vragenlijst in te vullen, dat gebeurt op school. De vragenlijst is opgesteld door het onafhankelijke bureau "Scholen met Succes". Alle gegevens uit de peiling worden door dit bureau anoniem verwerkt en gerapporteerd. Het bestuur en het managementteam van de school ontvangen de rapportage en niet de ingevulde vragenlijsten. Uit de rapportage is geen individuele score af te leiden. De uitkomst van het onderzoek kan per school worden vergeleken met de andere scholen van het bestuur, maar ook met referentiescholen in het land. Zodra de resultaten van de peiling bij ons bekend zijn zullen wij u informeren over de resultaten. We hopen dat u de tijd neemt de vragenlijst in te vullen. Hoe hoger de respons, hoe groter de betrouwbaarheid van de uitslag van de peiling. Zo kunnen wij het juiste kwaliteitsbeleid voor onze scholen bepalen. Met vriendelijke groet, Namens Kiem onderwijs en opvang, B. Schoemaker, Voorzitter college van bestuur
Media
  • Image23b8367705ad48f9b35028a454a4b579
Sitemap | Disclaimer | Links