Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Nieuw speeltoestel op IKC Plein

Op maandag 11 december is op het plein voor IKC den Dijk een mooi nieuw speeltoestel geplaatst. Een mandschommel ! Het speeltoestel is op de plaats gekomen waar eerst een speelbuis gesitueerd was. Omdat deze niet voldeed aan de eisen is deze verwijderd. Mede dankzij  een bijdrage van de Odiliapeelse Ondernemersvereniging  en een bijdrage vanuit de acties die de leerlingen en ouders in de afgelopen periode hebben gehouden is dit fraaie toestel mogelihjk geworden.
De komende tijd komen er nog een aantal toevoegingen aan het plein, want er worden nog bankjes en plantenbakken geplaatst en last but not least de pana-goaltjes die waarschijnlijk in de kerstvakantie geplaatst gaan worden.

 Kortom het wordt steeds mooier op IKC den Dijk.

Sitemap | Disclaimer | Links