Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

informatie over acties primair onderwijs op IKC den Dijk

Wellicht hebt u via de media gehoord dat er weer acties komen in het primair onderwijs. Graag geven wij u meer informatie over de aanleiding voor deze acties.

Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs waren teleurgesteld over het regeerakkoord van Rutte III. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het primair onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg en komen veel te laat. Het kabinet wil bijvoorbeeld pas vanaf 2021 voldoende in de werkdruk investeren.

Met Prinsjesdag werd al bekend dat er 270 miljoen euro beschikbaar komt voor het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden, terwijl het PO-front heeft berekend dat er 900 miljoen nodig is om een eerste goede stap te zetten om de salarissen van de leraren gelijk te trekken met het salaris van docenten in het voortgezet onderwijs. Voorlopig lijkt het bij 270 miljoen te blijven en dat is niet voldoende om in de toekomst genoeg goede leraren te blijven trekken om het onderwijs voor uw kinderen op peil te houden.

Daarnaast heeft het kabinet ook een bezuiniging op onderwijs aangekondigd. Vanaf 2021 gaat het voor het primair onderwijs jaarlijks om 61 miljoen euro. Wij waren hier onaangenaam door verrast. De minister heeft aangegeven dat hij deze bezuiniging zo min mogelijk wil laten neerslaan op het onderwijs in de klas. Het is echter de vraag waar het geld dan vandaan moet komen. Het primair onderwijs heeft de afgelopen jaren bezuiniging op bezuiniging gestapeld zien worden, met tekorten tot gevolg. Iedere bezuiniging wordt onherroepelijk gevoeld in de school.

De organisaties die samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een gesprek gevoerd met de nieuwe minister van Onderwijs, Arie Slob. De samenwerkende onderwijsorganisaties hebben daarbij een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan de minister. Ze verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van de minister op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een landelijke staking. 
Deze week heeft de minister tijdens een Meet-up met vertegenwoordigers uit het primair onderwijs laten weten dat het regeerakkoord geen ruimte heeft voor extra investeringen. De verwachting is dan ook dat de minister volgende week geen toezeggingen zal doen. Met als gevolg dat op 12 december wordt gestaakt.

Wat betekent dit voor IKC den Dijk?

Hoewel wij achter het doel van de acties staan, lijken de meeste leraren van onze school op 12 december niet te gaan staken. We gaan er op dit moment dus vanuit dat uw kind/kinderen op 12 december gewoon naar school kan/kunnen. 

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft dan hoor ik dat graag van u.
We houden u de komende tijd op de hoogte.

 

Adri van der Loop
directeur integraal kindcentrum den Dijk
Media
  • Sitename-small.png
Sitemap | Disclaimer | Links