Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Basisschool Den Dijk neemt afscheid van Odiliaschool

Het zal even wennen zijn voor de inwoners van Odiliapeel…. Na de zomervakantie zal het karakteristieke schoolgebouw van de voormalige Odiliaschool en huidige basisschool Den Dijk niet langer de dorpskern van Odiliapeel bepalen.  Na 60 jaren trouwe dienst zal deze zomer het gebouw onder de slopershamer bezwijken, om daarna plaats te maken voor nieuwbouw.

Om de inwoners van het dorp en andere belangstellenden te informeren over het komende project zal er op dinsdag 23 juni een informatieavond gehouden worden.  Deze bijeenkomst vindt plaats in gemeenschapshuis Terra Victa en zal starten om 19.30 u. Iedereen is er welkom!

Voor oud-leerlingen en andere belangstellenden die graag nog eens de geur van hun oude school willen opsnuiven is er de gelegenheid om nog één keer het gebouw te doorkruisen. Op zaterdagmiddag 27 juni van 14.00 u. tot 17.00 u. opent de school haar deuren voor een ieder die nog eens rond wil kijken. Ook doet de school een beroep op oud-leerlingen die wellicht nog foto’s hebben uit de periode dat zij daar op school zaten. Graag zou de school in het bezit komen van zulke foto’s. Het aanleveren hiervan kan zowel digitaal (oudefotosdendijk@gmail.com) als in printvorm bij de conciërge van de school.

Sitemap | Disclaimer | Links