Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Nieuwe opzet gesprekken op IKC den DijkEen nieuwe opzet van de gesprekken op IKC den Dijk

Dit schooljaar gaan we op een andere manier de voortgangsgesprekken voeren. Voorheen vond er meestal alleen een gesprek plaats tussen leerkracht en ouders, maar in het nieuwe jaar worden de leerlingen daar bij betrokken.  Uiteraard bouwen we dit op en zullen aanvankelijk alleen in de bovenbouw de zo genaamde driehoeksgesprekken plaats gaan vinden. Leerling - leerkracht en ouders voeren dan samen het gesprek. 

Voorafgaand aan het oudergesprek ontvangt u een gesprekswijzer. Daarin staat nadrukkelijk vermeld  of uw kind bij het gesprek aanwezig dient te zijn. Omdat kinderen vaker bij de gesprekken aanwezig zijn, zullen de de gesprekken zoveel mogelijk aan het eind van de dag en in de vroege avond plaatsvinden.

De nieuwe wijze van gespreksvoering op IKC den Dijk heeft te maken met eigenaarschap van leren, waar wij als school mee gestart zijn.

een toelichting op Eigenaarschap:


Eigenaarschap

Op IKC Den Dijk vinden wij het belangrijk om het eigenaarschap bij kinderen te houden. Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. De leerkracht en de ouders helpen het kind daarbij. In de afgelopen jaren zijn we binnen de unit onderwijs heel nadrukkelijk bezig geweest met leerdoelen en we hebben de leerlingen bewust gemaakt van deze doelen. Leerlingen kennen en herkennen doelen op de diverse vakgebieden en kunnen aangeven in hoeverre ze die doelen hebben bereikt of waar ze in het proces staan. Door het benoemen van die doelen worden leerlingen veel meer dan voorheen bewust gemaakt van hun eigen leerprocessen, hun eigen ontwikkelingen en hun eigen rol en verantwoordelijkheid daarin. Het zelfvertrouwen en de motivatie van het kind kunnen hierdoor verbeterd worden.

Het komende jaar zal het kindgesprek hierover gevoerd gaan worden. Door regelmatig met de kinderen en ouders in gesprek te gaan, leren wij de kinderen reflecteren op hun eigen handelen en gedrag.

Verschillende momenten in het jaar gaan we daar met elkaar over in gesprek.

1. In de eerste weken van het schooljaar gaan de leerkrachten in gesprek met het kind d.m.v. een doelengesprek. Hierna worden de ouders met het kind vanaf leerjaar 5 
uitgenodigd voor een verwachtingsgesprek met de leerkracht. Tijdens dit gesprek wordt voornamelijk de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind besproken. Tevens worden de verwachtingen van de ouders, kinderen en leerkracht met elkaar doorgesproken. De ouders van de andere groepen worden zoals gebruikelijk voor een omgekeerd oudergesprek uitgenodigd.

2. In november is het mogelijk dat ouders en kinderen vanuit school een uitnodiging krijgen voor een voortgangsgesprek.  Voor alle groepen geldt: Indien ouders geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel graag met de leerkracht willen praten, kan dit aangegeven worden, zodat er een gesprek gepland kan worden. Wij vragen dan om een gerichte vraag voor de leerkracht.

3. In februari worden de ouders van de leerlingen vanaf groep 2 samen met het kind uitgenodigd voor een voortgangsgesprek met de leerkracht. Er wordt o.a. gekeken naar de behaalde doelen en wat de nieuwe doelen zijn voor de komende periode. De kinderen vanaf groep 3 krijgen in de week hiervoor hun rapport mee naar huis. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen geen rapport mee naar huis, maar uiteraard vinden er wel gesprekken plaats.

4. In de laatste periode van het schooljaar vindt het evaluatiegesprek plaats. In dit gesprek kijken kinderen, ouders en leerkracht terug op de gestelde/behaalde doelen van de afgelopen periode. De kinderen vanaf groep 2 krijgen in de week hiervoor hun rapport mee naar huis. 
De kinderen van groep 1 krijgen geen rapport mee naar huis, maar uiteraard is er wel de mogelijkheid voor een gesprek.

De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 16 september. U kunt zich hiervoor vanaf 9 september a.s. inschrijven via schoolwapps 2.0. U ontvangt dan ook de gesprekswijzer via schoolwapps 2.0

Wij vragen u daarom, wanneer dat nog niet gebeurd is zo snel mogelijk schoolwapps 2.0 te installeren en u zelf aan te melden.Sitemap | Disclaimer | Links